OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW PRACUJĄCYCH

23.12. – 31.12.2022 r. – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23, 27, 28, 29, 30, GRUDNIA 2022 r. – DNI WOLNE OD ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH.

Dla uczniów, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Ze względów organizacyjnych zapisy u wychowawców przez e-dziennik do 14.12. 2022 r. z podaniem dnia i godziny opieki świetlicowej.