OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW PRACUJĄCYCH

6.04. – 11.04.2023 r. – PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6.04.,7.04. i 11.04.2023r. – DNI WOLNE OD ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH.

Dla uczniów, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. 

Ze względów organizacyjnych zapisy u wychowawców przez e-dziennik, zeszyt do korespondencji lub w innej formie do dnia 24.03.2023 r. z podaniem dnia i godzin opieki świetlicowej.