KALENDARIUM SZKOŁY 2023/2024

I semestr

Od dnia 04.09.2023 do dnia 26.01.2024r. (20 tygodni)

04 września 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych.

do 15 września 2023r.

Spotkania wychowawców z rodzicami .

9-10 listopada 2023r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Szkoła i Oddziały przedszkolne bez zmian

2 listopada 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne bez zmian.

10 listopada 2023

Dzień Otwarty Szkoły. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne bez zmian.

13- 17.11.2023r.

Wywiadówka dla wszystkich klas.

do 22.12.2023r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

11.01.2024r.

Ostateczny termin wpisywania ocen proponowanych.

23.12.23r. – 01.01.2024r.

Szkoła: Zimowa przerwa świąteczna. Oddziały przedszkolne bez zmian

25.01.2024r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

29.01.-11.02.2024r.

Szkoła: Ferie zimowe. Oddziały przedszkolne (dyżur).

12.02.-16.02.2024r.

Wywiadówki semestralne

   

II semestr

Od dnia 29.01.2024r. do dnia 21.06.2024r. (18 tygodni)

13-15 marca 2024r.

Rekolekcje szkolne.

03.-12.04.2024r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

28.03.-02.04.2024r.

Szkoła: Wiosenna przerwa świąteczna. Oddziały przedszkolne bez zmian.

2.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne bez zmian.

08-12.05.2024r.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

10.05.2024r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

14-16.05.2024r.

Egzaminy ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dyżur w świetlicy szkolnej dla uczniów rodziców pracujących. Oddziały przedszkolne bez zmian.

20.05.2024

UROCZYSTOŚĆ 240-LECIA SP1

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne bez zmian.

28.05.2024r.

Ostateczny termin wpisywania ocen proponowanych.

31.05.2024r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne bez zmian.

12.06.2024r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

19.06.2024r.

Dzień Prymusa

21.06.2024r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

22.06.-31.08.2024r.

Szkoła - Ferie letnie. Oddziały przedszkolne bez zmian – dyżur wakacyjny w sierpniu.