wspomnieli o nas:

TVP 3 Rzeszów 
RADIO RZESZÓW
RADIO VIA
RZESZÓW NASZE MIASTO
SUPER NOWOŚCI

Dzień 20 maja 2024 r. stał się dla całej szkolnej społeczności rzeszowskiej ,,Jedynki” czasem szczególnym, ponieważ najstarsza podstawówka obchodziła jubileusz 240-lecia istnienia placówki na edukacyjnej mapie Rzeszowa.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, której przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - ks. dr Piotr Potyrała. W koncelebrze uczestniczyli: o. Joachim Ciupa - gwardian klasztoru OO. Bernardynów, ks. Bohdan Kryk - proboszcz parafii grekokatolickiej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie oraz o. Celestyn – szkolny katecheta.

Kolejne wydarzenie jubileuszowe miało miejsce na rzeszowskim rynku. Uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz zgromadzeni się na płycie rynku podziwiali poloneza w wykonaniu uczniów klas VII i VIII.

Następnie społeczność szkolna wraz z gośćmi udała się pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie uczniowie oraz przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego w osobie Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty pana Dariusza Półćwiartka złożyli wiązankę kwiatów.

Kulminacyjnym punktem obchodów była Gala w Teatrze Maska, na którą przybyli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy szkoły, emeryci, absolwenci, przyjaciele szkoły, rodzice i uczniowie oraz sponsorzy uroczystości. Imprezę rozpoczęto dźwiękiem historycznego dzwonu tercjana – pamiątki ze szkolnych archiwaliów. Następnie po wprowadzeniu sztandaru szkoły odśpiewano hymn szkolny i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Z kolei pani dyrektor przywitała zaproszonych gości, wśród których wymienić należy:

 • Prezydenta Miasta Rzeszowa - Konrada Fijołka;
 •  przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego w osobie Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty - pana Dariusza Półćwiartka; 
 • radnych Miasta Rzeszowa a w szczególności Mirosława Kwaśniaka wieloletniego przewodniczącego Komisji Edukacji;
 • prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie - panią Annę Szczołko;
 • przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie - panią Bogusławę Budę;
 • dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. dr. Piotra Potyrałę; 
 • przedstawiciela dyrektora Wydziału Edukacji w osobie Zastępcy Dyrektora ds. Finansowania Oświaty - pana Adama Kuniora; 
 • dyrektora Teatru Maska - panią Monikę Szelę; 
 • przedstawiciela Dyrektora Archiwum Państwowego w osobie pana Marka Gieronia; 
 • dyrektora Muzeum Dobranocek w Rzeszowie - panią Katarzynę Lubas;
 • dyrektora Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa - pana Piora Piechę;
 • Radę Rodziców SP1 wraz z przewodniczącym Tomaszem Dencikowskim. 

Pani Małgorzata Drozd- Ulijasz zaprosiła gości na scenę i poprosiła o zabranie głosu. Padło wiele ciepłych słów, wspaniałych życzeń i wyrazów uznania dla pani dyrektor, która również wygłosiła krótkie przemówienie. W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że czas odmierzony latami szkolnymi łączy wszystkich w wielką szkolną rodzinę. 240 lat to nie tylko suche fakty i daty, ale to przede wszystkim ludzie, którzy stanowią jej największą wartość. Jubileusz przywołuje nie tylko piękne wspomnienia minionych szkolnych lat, ale skłania ku refleksji nad mijającym czasem. Oficjalnym elementem zamykającym tę część uroczystości było wręczenie nagród pani dyrektor Małgorzacie Drozd - Ulijasz oraz wicedyrektor Beacie Nisztuk przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Prowadzący galę nauczyciele - pani Elżbieta Kubas i pan Michał Różański - zaprosili zebranych gości na część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli. Na początku w formie bardzo interesującej prezentacji multimedialnej przedstawiono bogatą historię oraz osiągnięcia szkoły. Uroczystość uświetniły również wspomnienia absolwentów ,,Jedynki” - uczennicy I LO w Rzeszowie, lekarza medycyny oraz dyrektora programowego Polskiego Radia Rzeszów. Widzowie z przyjemnością obejrzeli film przywołujący wspomnienia minionych lat. Program artystyczny swoim występem wzbogacili również uczniowie szkoły. Wystąpiły przedszkolaki popisując się umiejętnościami tanecznym. Uczniowie klasy VI b pokazali swoje zdolności aktorski w przedstawieniu ,,Kopciuszek”. Zebrani mieli okazję wysłuchać również przebojowych utworów wokalnych w wykonaniu uczennicy klasy V a oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Podczas gali pani dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły, a także laureatom konkursu plastycznego i literackiego ,,Mój najwspanialszy dzień w szkole”. Na zakończenie prowadzący zadzwonił pamiątkowym dzwonkiem oznaczającym zakończenie gali jubileuszowej.

Każdy z gości został obdarowany pamiątkowymi prezentami. W holu teatru wystawiono również ,,Złotą Księgę”, aby gości mogli zostawić w niej pamiątkowy wpis.

HONOROWY PATRONAT: Marszałek Województwa Podkarpackiego Wojewoda Podkarpacki Prezydent Miasta Podkarpacki Kurator Oświaty PATRONAT MEDIALNY: Polskie Radio Rzeszów Telewizja Rzeszów Radio Via Super Nowości Nowiny

SPONSORZY UROCZYSTOŚCI: Makarony Polskie S.A., Grupa Sokrates Sp. z o.o, MA Investment Sp. z o.o. Małek Media, MA Investment Sp. z o.o., Moje Bambino, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Sieć Kin Helios, Wyobraź SOBIE – Wypożyczalnia Strojów Karnawałowych Dla Dzieci i Dorosłych..