Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów szkola

               

 

KLASA 1

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 

                                                                  

 

KLASA 2

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 

             
 

KLASA 3

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

 

KLASA 4

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

MATEMATYKA

HISTORIA

PRZYRODA

TECHNIKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

 

 

 

 
 

KLASA 5

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

J. NIEMIECKI

MATEMATYKA

HISTORIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

TECHNIKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

 

 

 

KLASA 6 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

J. NIEMIECKI

MATEMATYKA

HISTORIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

TECHNIKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

 

 

 

 
 

KLASA 7

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

J. NIEMIECKI

MATEMATYKA

HISTORIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA

 

KLASA 8 

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

J. NIEMIECKI

MATEMATYKA

HISTORIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

CHEMIA

FIZYKA

INFORMATYKA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA