Deklaracja dostępności

 
Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp1.rzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sp1.rzeszow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014-08-26
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2021-09-26
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie grafiki oraz zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnego opisu alternatywnego.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Na stronie umieszczono również w tym celu opcję ZMIANA WYGLĄDU.

Filmy wideo

Umieszczane materiały filmowe nie posiadają napisów oraz nie posiadają opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 20 20. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia, główne od strony ul. Bernardyńskiej, drugie od strony boiska. Do wejść prowadzą schody - wejścia nie są wyposażone w podjazdy dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo ani fakturowych ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.