Drozd-Ulijasz Małgorzata

dyrektor

Nisztuk Beata

wicedyrektor

Omiotek Jadwiga

pedagog

Szczesiul Barbara

psycholog

O. Celestyn

Nowacki Krzysztof

religia

Cieśla Ewa

Kluz Grażyna

Kłeczek Iwona

Kubas Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

Bereś Marek

Jaracz Monika

Tonia Anna

Lepionka Zofia

język polski

Haluk Bożena

język hiszpański

Krauz Agnieszka

Rzeźnik Barbara

język niemiecki

Haładyj Wojciech

Wilk Marzena

język angielski

Kubiś Ewa

Mokrzycka Marta

historia

Kawa Magdalena

wiedza o społeczeństwie

Krauz Agnieszka

Socha Marta

Zachwieja Renata

matematyka

Bereś Marek

informatyka

Zachwieja Renata

biologia, fizyka

Ziemiańska Sylwia

biologia, chemia

Nisztuk Beata

przyroda

Leszczyc Leszek

geografia

Barabasz Grzegorz

Różański Michał

Śledziona Henryk

wychowanie fizyczne

Wywrocki Waldemar

muzyka

Kawa Magdalena

plastyka

Jaracz Monika

technika

Różański Michał

edukacja dla bezpieczeństwa

Mokrzycka Marta

Małgorzata Drozd-Ulijasz

Beata Nisztuk

Iwona Kłeczek

Grażyna Kluz

Waldemar Wywrocki

wychowawcy świetlicy

Omiotek Jadwiga

doradztwo zawodowe

Kozdrańska Bożena

wychowanie do życia w rodzinie

Lepionka Zofia

Kubiś Ewa

biblioteka

Krzemieniecka Małgorzata

Płaneta Maria

Kalinowska Julia

oddział przedszkolny

Starosta Vasylyna

język ukraiński

Kryk Bohdan

religia greckokatolicka