Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne mieszczą się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4, I piętro obok biblioteki.

Otwarte w godzinach 6:45 do 16:45

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat.

Dzieci mają do dyspozycji dwie jasne, bezpieczne i odpowiednio urządzone sale.

W oddziałach przedszkolnych pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, twórcza i innowacyjna.

Każde dziecko jest dla nas bardzo ważne, każdemu zapewniamy wszechstronny rozwój dostosowany do wieku.

Edukacja odbywa się w miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, a stawiane zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Udzielamy również specjalistycznego wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.

Na miejscu, w kuchni wspólnej dla oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki.

* Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego wyłącznie przez Rodziców lub upoważnione osoby dorosłe (zgodnie z wypełnionym oświadczeniem).

 

1rew324

2rew324

3rew324

4rew324