Grupa 1 w ramach projektu  edukacyjnego ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury" wzięła udział w spotkaniu czytelniczym z konsultantem  oświatowym wydawnictwa MAC Edukacja -  Panią Danutą Sroką. 

Serdecznie dziękujemy!