Od 2018 roku szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. To konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 1–8 szkół podstawowych organizowany w trzech kategoriach: klasy 1–3, 4–6 i 7–8.

Cele konkursu to m.in.: 

kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci imłodzieży,  

tworzenie społeczności aktywnych czytelników, 

podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci iuczniów, w tym doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i kreatywnej pracy ztekstem. 

Uczniowie szkoły licznie biorą udział w konkursie, zdobywają sprawności czytelnicze, a tym samym kwalifikują się do kolejnych etapów – powiatowy, wojewódzki.