aked

Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Rzeszowie, w których realizowany jest program Akademia Małych Zdobywców. Program ten zakłada rozwijanie umiejętności ruchowych uczniów z klas I-III związanych ze zdobywaniem nowych sprawności. Dzieci zdobywają ich minimum sześć w ciągu roku szkolnego, np. Gimnastyk, Lekkoatleta, Siatkarz, Tancerz, Saneczkarz, Mistrz dwóch ogni. Dzięki tym zajęciom u uczniów wzrasta zainteresowanie sportem oraz zdrowym stylem życia.