4 września 2023r. odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Pierwszoklasiści zgodnie z tradycją szkolną złożyli ślubowanie w obecności swoich najbliższych. Pani Dyrektor Małgorzata Drozd-Ulijasz dokonała pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem i powitała uczniów 1a w gronie społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści wysłuchali też dobrych rad od starszych uczniów i otrzymali od nich pamiątkowe upominki.
Życzymy Pierwszakom powodzenia!